Tetka Biberce logo
Promo Baner

УСЛОВИ ЗА СОРАБОТКА - КЕТЕРИНГ УСЛУГАСо нарачка на кетеринг услуга во вредност поголема од 7000 ден од Кетеринг Тетка Биберче добивате: • Високо квалитетна храна, приготвена по НАССР стандарди (ХАСАП) сервирана во професионални иноксни овали;
 • Бесплатен превоз на храната до посакуваната дестинација (во Скопје);
 • Инвентар за ручање (чинии, чаши, есцајк, салфети);
 • Чаршафи (по потреба);
 • Декорација на масите (по потреба);

УСЛОВИ ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ НА ИНВЕНТАР 1. За нарачка на кетеринг мени во вредност до 3000 ден, храната ја добивате во неповратна амбалажа (алуминиуски овали);
 2. За нарачка на кетеринг мени во вредност од минимум 7000 ден, во цената е вклучен и приборот за јадење за максимум 20 лица (чинии, чаши, есцајк, салфети);
 3. За нарачка на кетеринг мени во вредност од 7 000 до 12 000 ден, во цената е вклучен и приборот за јадење за максимум 35 лица (чинии, чаши, есцајк, салфети);
 4. За нарачка на кетеринг мени во вредност од до 12 000 до 15 000 ден, во цената е вклучен и приборот за јадење за максимум 45 лица (чинии, чаши, есцајк, салфети);
 5. За нарачка на кетеринг мени во вредност од над 15 000 ден количината на приборот за ручање е предмет на договор со Кетеринг Тетка Биберче;
 6. Скршени чаши, чинии или изгубен прибор се наплатуваат од клиентот по тековна пазарна цена;
 7. Комплетниот инвентар даден на користење на клиентите се враќа истиот ден веднаш по завршување на настанот;

ПРЕВОЗ НА ХРАНАТА

Доколку нарачката не надминува 4000 ден, клиентот храната ја подига сам во просториите на Кетеринг Тетка Биберче.
За сите останати кетеринг нарачки во Скопје превозот е бесплатен, додека за нарачките надвор од Скопје превозот се наплаќа во договор со Кетеринг Тетка Биберче.

ПОСЛУГА

Изнајмување на послуга за период не подолг од 3 часа чини 600 ден/келнер. За период подолг од 3 часа, условите ќе бидат дополнително договорени.

вкусно. креативно. забавно.

Ketering od Ketering Tetka Biberce Skopje